Hiển thị một kết quả duy nhất

296,000980,000
3,780,0006,372,000
332,0001,098,000