Hiển thị một kết quả duy nhất

BẢNG TRƯỜNG HỌC

Thời gian học tại Trường và tại nhà hàng ngày rất cần có bảng trường học vì giúp:
– Tại trường: Thầy cô giáo giản dạy bài học cho các em. Thể hiện và truyền tải hầu hết các nội dung của bài học lên bảng, nhằm giúp các em theo dõi bài kịp và ghi nhớ nội dụng bài giảng một cách tối ưu nhất.

– Tại nhà: Hàng này và ngày nghỉ cuối tuần là rất quan trọng cho các em ôn tập, tự nâng cao kiến thức và trao dồi trình độ ngoại ngữ.

Bảng trường học là công cụ đắc lực không thể thiếu đối với Trường Học và ở nhà.

5,000,0007,000,000
5,000,0009,000,000