Hiển thị một kết quả duy nhất

1,620,0004,730,400
346,0002,700,000