Hiển thị một kết quả duy nhất

2,065,0005,077,000
2,065,0005,077,000
2,065,0005,077,000