Hiển thị một kết quả duy nhất

2,313,0005,687,000
2,313,0005,687,000