Hiển thị một kết quả duy nhất

CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA BẢNG VIẾT

Thấu hiểu được nhu cầu và thực trang hiện tại của các Trường. Do đó, BAVICO đã thực hiện triển khai chương trình sửa chữa bảng viết. Cụ thể:

1. In lụa ô ly tập trên bảng cũ đã mờ dòng kẻ.

2. Thay lại mặt bảng mới lên trên bảng cũ hiện có của Trường.

462,000