Hiển thị một kết quả duy nhất

2,037,0004,709,000
1,627,0003,188,000